Doprava zdarma pro všechny objednávky nad 900 Kč

Světový den Downova syndromu: oslavte společně s deNaturou odlišnost

Na 21. březen každoročně připadá Světový den Downova syndromu. Jedná se skvělou příležitost, jak se o této genetické anomálii dozvědět více a zapojit se do šíření osvěty – i kdyby jen navlečením nesladěných ponožek! I pro nás má tento den velký význam. Dlouhodobě se totiž zapojujeme do aktivit neziskové organizace TATA, která se stará o několik desítek dětí s Downovým syndromem. Pro nás je tak tento den hlavně příležitostí k tomu, abychom TATU podpořili v její obdivuhodné práci. Připojíte se k nám?

Co je to Downův syndrom?

Downův syndrom, také známý jako trisomie 21, je genetická porucha způsobená přítomností třetí kopie chromozomu 21. Normálně by měl být každý člověk vybaven dvěma kopiemi tohoto chromozomu, ale u jedinců s Downovým syndromem se vyskytuje jeden chromozom navíc. Tato genetická anomálie může mít různé dopady na fyzický vývoj a mentální schopnosti jedince.

Mezi hlavní charakteristické rysy Downova syndromu patří určité fyzické znaky, jako jsou mandlovitě tvarované oči, krátký krk, mírně posunuté uši a nízko posazená hřbetní strana nosu. Kromě toho může mít jedinec s Downovým syndromem i různé zdravotní problémy, včetně srdečních vad, problémů se štítnou žlázou nebo sluchového postižení.

V oblasti mentálních schopností může být rozsah postižení velmi variabilní. Někteří jedinci s Downovým syndromem mají pouze mírné mentální postižení a jsou schopni vést samostatný život, zatímco jiní mohou vyžadovat více podpory a péče.

Proč vznikl Světový den Downova syndromu?

Světový den Downova syndromu připadá každoročně na 21. března. Je důležitou událostí, jejímž hlavním cílem je zvýšit mezi lidmi povědomí o Downově syndromu a pomoci jim lépe porozumět tomu, jak se žije s chromozomem navíc. Tento den je oslavou odlišnosti a rozmanitosti, ale také je to skvělá příležitost k podpoře inkluzivního prostředí pro všechny jedince, bez ohledu na jejich schopnosti.

Čím se tento den vyznačuje?

Světový den Downova syndromu možná znáte také pod názvem ponožkový den. Je s ním totiž už neodmyslitelně spojeno nošení odlišných ponožek – protože i když je každá ponožka jiná, dohromady stále tvoří pár. Tím, že si lidé na Světový den Downova syndromu oblékají na každou nohu jinak barevnou ponožku, vyjadřují, že i přes nejrůznější odlišnosti jsme všichni součástí jedné společnosti a můžeme být spojeni vzájemnou podporou a respektem.

Podpořte svým nákupem neziskovou organizaci TATA

O neziskové organizaci TATA už jste možná slyšeli – a možná dokonce přímo od nás. Sídlí totiž v České Lípě, odkud pocházíme i my, a zároveň se stala naší srdeční záležitostí. 

V Prostoru Tata pracuje celkem 15 asistentů, z nichž je 10 dobrovolníků, kteří pomáhají zcela nezištně. Starají se o více než 30 dětí s nejtěžším stupněm handicapu (4.–5. stupeň postižení), které vyžadují individuální péči. Jsou mezi nimi klienti s Downovým syndromem, ale také se silnou formou autismu, Aspergerovým syndromem, s mentální retardací, kombinovanými vadami i fyziologickými deformacemi. Někteří z nich jsou schopni se o sebe alespoň částečně postarat, většina z nich ale potřebuje pomoc i při těch nejzákladnějších činnostech. 

A my už od samého začátku s úžasem sledujeme, jak skvěle se v Prostoru Tata o svěřené děti starají. Společně tento prostor navštěvujeme a dělá nám radost pravidelně se s dětmi i jejich asistenty setkávat, zapojovat se do aktivit a pomáhat, jak jen to jde. 

I přesto, jak moc je celý projekt fyzicky i finančně náročný, nenajdete v celém prostoru nikoho, kdo by si stěžoval. Jediné, co se v něm ozývá, je smích, zpěv a radost, která vykouzlí úsměv na tváři snad úplně každému. Celé místo je nejen pro nás velkou inspirací, právě díky energii, kterou se zde díky zakladateli Radkovi, asistentům, samotným dětem, rodičům a návštěvníkům podařilo vytvořit. I proto cítíme potřebu Prostor Tata podpořit.   

Nejen, že Tatu pravidelně navštěvujeme, ale také jí od konce minulého roku finančně přispíváme. Během vánočních měsíců jsme společně vytvořili kampaň, během které se podařilo vybrat více než 110 000 Kč. Přímo z deNatury jsme darovali 60 000 Kč

Naši zákazníci navíc mají od nového roku možnost přispět 50 Kč v rámci svého nákupu. Máme velkou radost z toho, že několik stovek z vás už této možnosti využilo. Peníze, které do organizace putují, pomáhají rozvíjet celý prostor a zlepšovat kvalitu služeb, které Tata svým klientům poskytuje.

Budeme rádi, když se k nám 21. března připojíte a oslavíte Světový den Downova syndromu tím, že si oblečete každou ponožku jinou. 

K oslavám můžete navíc přidat také nákup na deNatuře. Za každou objednávku, která nám dorazí v období od 21. do 23. 3. 2024, totiž pošleme 200 Kč neziskové organizaci TATA, která se o to, aby se lidem s Downovým syndromem žilo lépe, snaží neúnavně po celý rok.


Vážíme si každého, kdo se k nám připojí! Děkujeme.